HBs Ag antibody (Subtype ad_ay) 1mg

HBs Ag antibody (Subtype ad_ay) 1mg

Contact us: [email protected]

HBsAg antibody (Subtype ad/ay)

MBS534815-5x1mL 5x1mL
EUR 1115

Hepatitis B Surface Ag Subtype ad,ay (HBsAg,ad/ay)

MBS620429-1mL 1mL
EUR 525

Hepatitis B Surface Ag Subtype ad,ay (HBsAg,ad/ay)

MBS620429-5x1mL 5x1mL
EUR 2215

GWB-D96511-1MG - Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) Subtype Ad

GWB-D96511-1MG 1mg
EUR 459

Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) Subtype Ay

GWB-ED3C29 1 mg Ask for price

Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) Subtype Ad

GWB-FEEAA1 1 mg Ask for price

Hepatitis B Surface Ag (HBsAg) Subtype Ad

GWB-D96511 1 mg Ask for price

HBsAg protein (Subtype ay)

30-1816 500 ug
EUR 385
Description: Purified Native Human HBsAg protein (Subtype ay)

HBsAg protein (subtype ad)

30-1815 500 ug
EUR 440
Description: Native Human HBsAg protein (Subtype ad)

HBsAg protein (Subtype ad)

30-AH15 1 mg
EUR 294
Description: Purified native Human HBsAg protein (Subtype ad)

HBsAg protein (Subtype ad)

MBS537021-1mg 1mg
EUR 360

HBsAg protein (Subtype ad)

MBS537021-5x1mg 5x1mg
EUR 1480

HBsAg (Subtype Ay), Human Plasma

P1440-100 each
EUR 222

HBsAg (Subtype Ay), Human Plasma

P1440-500 each
EUR 652.8

HBsAg (Subtype Ad), Human Plasma

P1439-100 each
EUR 216

HBsAg (Subtype Ad), Human Plasma

P1439-500 each
EUR 639.6

HBV Surface Antigen (Subtype ay)

VAng-0496Lsx-1mg 1 mg
EUR 1912.8
Description: Purified Hepatitis B Surface Antigen (subtype Ay) from Human blood, heat inactivated. (2.60 mg/mL)

Native Human HBsAg protein (Subtype ad)

MBS5308332-05mg 0.5mg
EUR 915

Native Human HBsAg protein (Subtype ad)

MBS5308332-5x05mg 5x0.5mg
EUR 3955

Hepatitis Surface Antigen subtype Ay (HBsAg Ay), Native (human plasma) purified

HBA28-N-100 100 ug
EUR 270

Purified Native Human HBsAg protein (Subtype ay)

MBS5308333-05mg 0.5mg
EUR 775

Purified Native Human HBsAg protein (Subtype ay)

MBS5308333-5x05mg 5x0.5mg
EUR 3330

HBs Ag antibody (Subtype ad_ay) 1mg