anti-CAT antibody – Catalase, Human

anti-CAT antibody – Catalase, Human

Contact us: [email protected]

Catalase (CAT) Antibody

20-abx100148
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx100149
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx100150
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx100151
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx125619
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Catalase (CAT) Antibody

20-abx125620
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Catalase (CAT) Antibody

20-abx148940
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx141181
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Catalase (CAT) Antibody

20-abx132110
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx132122
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

abx034033-400ul 400 ul
EUR 627.6

Catalase (CAT) Antibody

abx034033-80l 80 µl
EUR 343.2

Catalase (CAT) Antibody

20-abx004037
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

Catalase (CAT) Antibody

abx025488-100ul 100 ul
EUR 627.6

Catalase (CAT) Antibody

20-abx242079
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Catalase (CAT) Antibody

20-abx214177
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Catalase (CAT) Antibody

abx231301-100ug 100 ug
EUR 577.2

Catalase (CAT) Antibody

20-abx171619
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx175722
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Catalase (CAT) Antibody

20-abx326479
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

abx430824-200ul 200 ul
EUR 460.8

Catalase (CAT) Antibody

20-abx323535
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Catalase (CAT) Antibody

abx175722-1096tests 10 × 96 tests
EUR 812.5

Catalase (CAT) Antibody

abx175722-596tests 5 × 96 tests
EUR 362.5

Catalase (CAT) Antibody

abx175722-96tests 96 tests
EUR 287.5

Catalase (CAT) Antibody

abx214177-100g 100 µg
EUR 350

Catalase (CAT) Antibody

abx214177-25g 25 µg
EUR 250

Catalase (CAT) Antibody

abx111432-100l 100 µl
EUR 612.5

Catalase (CAT) Antibody

abx034033-100g 100 µg
EUR 281.25

Catalase (CAT) Antibody

abx025488-400l 400 µl Ask for price

Catalase (CAT) Antibody

abx025488-80l 80 µl
EUR 525

Catalase (CAT) Antibody

abx242079-96tests 96 tests
EUR 250

Catalase (CAT) Antibody

abx132110-100tests 100 tests
EUR 212.5

Catalase (CAT) Antibody

abx132122-01mg 0.1 mg
EUR 250

Catalase (CAT) Antibody

abx125619-100l 100 µl
EUR 175

Catalase (CAT) Antibody

abx125619-1ml 1 ml
EUR 400

Catalase (CAT) Antibody

abx125619-200l 200 µl
EUR 275

Catalase (CAT) Antibody

abx125620-100l 100 µl
EUR 175

Catalase (CAT) Antibody

abx125620-1ml 1 ml
EUR 400

Catalase (CAT) Antibody

abx125620-200l 200 µl
EUR 275

Catalase (CAT) Antibody

abx231301-100g 100 µg
EUR 350

Catalase (CAT) Antibody

abx430824-200l 200 µl
EUR 387.5

Catalase (CAT) Antibody

abx326479-100g 100 µg
EUR 250

Catalase (CAT) Antibody

abx326479-50g 50 µg
EUR 187.5

Catalase (CAT) Antibody

abx323535-100g 100 µg
EUR 250

Catalase (CAT) Antibody

abx323535-50g 50 µg
EUR 187.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100146-100l 100 µl
EUR 237.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100146-1ml 1 ml
EUR 600

Catalase (CAT) Antibody

abx100146-200l 200 µl
EUR 287.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100147-100l 100 µl
EUR 237.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100147-1ml 1 ml
EUR 600

Catalase (CAT) Antibody

abx100147-200l 200 µl
EUR 287.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100148-100l 100 µl
EUR 237.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100148-1ml 1 ml
EUR 600

Catalase (CAT) Antibody

abx100148-200l 200 µl
EUR 287.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100149-100l 100 µl
EUR 237.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100149-1ml 1 ml
EUR 600

Catalase (CAT) Antibody

abx100149-200l 200 µl
EUR 287.5

Catalase (CAT) Antibody

abx100150-100l 100 µl
EUR 275

Catalase (CAT) Antibody

abx100150-1ml 1 ml
EUR 775

Catalase (CAT) Antibody

abx100150-200l 200 µl
EUR 350

Catalase (CAT) Antibody

abx100151-100l 100 µl
EUR 275

Catalase (CAT) Antibody

abx100151-1ml 1 ml
EUR 775

Catalase (CAT) Antibody

abx100151-200l 200 µl
EUR 350

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAC418Hu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with PE.

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAC418Hu02-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with PE.

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAC418Hu03-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with PE.

Catalase (CAT) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAC418Hu22-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with PE.

Catalase (CAT) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAC418Hu23-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with PE.

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAC418Hu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with APC.

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAC418Hu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with Cy3.

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAC418Hu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with HRP.

Catalase (CAT) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAC418Hu02-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Catalase (CAT). This antibody is labeled with APC.

anti-CAT antibody – Catalase, Human