11-Desoxicortisol-RIA, 96T

11-Desoxicortisol-RIA, 96T

Contact us: [email protected]

Mouse CTLA4 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50770 4×96T
EUR 2201

Human CXCL16 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50774 4×96T
EUR 2201

Mouse Decorin ELISA kit (4×96T)

LF-EK50776 4×96T
EUR 2201

Human HBEGF ELISA kit (4×96T)

LF-EK50782 4×96T
EUR 2201

Human TFPI ELISA kit (4×96T)

LF-EK50794 4×96T
EUR 2201

Human Furin ELISA kit (4×96T)

LF-EK50800 4×96T
EUR 2201

Human TNFSF12 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50804 4×96T
EUR 2201

Mouse Clusterin ELISA kit (4×96T)

LF-EK50810 4×96T
EUR 2201

Mouse Interleukin 11(IL-11)ELISA Kit    

GA-E0043MS-96T 96T
EUR 534

Rat Interleukin 11(IL-11)ELISA Kit

GA-E0118RT-96T 96T
EUR 496

Human Interleukin 11(IL-11)ELISA Kit

GA-E0141HM-96T 96T
EUR 466

Human Kallikrein 11(KLK 11)ELISA Kit

GA-E0799HM-96T 96T
EUR 466

Human matrix metalloproteinase 11(MMP-11)ELISA Kit

GA-E0786HM-96T 96T
EUR 466

Human CXCL6/GCP2 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50760 4×96T
EUR 2201

Mouse Gp130/IL6ST ELISA kit (4×96T)

LF-EK50764 4×96T
EUR 2201

Mouse P-Cadherin ELISA kit (4×96T)

LF-EK50766 4×96T
EUR 2201

Mouse CD26/DPP4 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50768 4×96T
EUR 2201

Human GDF-15 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50780 4×96T
EUR 2201

Human KIT/SCFR ELISA kit (4×96T)

LF-EK50792 4×96T
EUR 2201

Human DKK-1 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50798 4×96T
EUR 2201

Human TNFSF13/APRIL ELISA kit (4×96T)

LF-EK50806 4×96T
EUR 2201

Human SCGB1A1/uteroglobin ELISA kit (4×96T)

LF-EK50808 4×96T
EUR 2201

Human 11-dehydro-thromboxane B2(11-DH-TXB2)ELISA Kit

GA-E1150HM-96T 96T
EUR 466

Human OSM/Oncostatin M ELISA kit (4×96T)

LF-EK50762 4×96T
EUR 2201

Human CXCL5/ENA-78 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50772 4×96T
EUR 2201

Human Galectin-3/ LGALS3 ELISA kit (4×96T)

LF-EK50778 4×96T
EUR 2201

Human IL-6R alpha ELISA kit (4×96T)

LF-EK50784 4×96T
EUR 2201

Human CSF1R/M-CSFR ELISA kit (4×96T)

LF-EK50786 4×96T
EUR 2201

11-Desoxicortisol-RIA, 96T